Integritetspolicy för Association Group Sweden AB

Introduktion
Association Group Sweden AB (org.nr 559321-4959), med adress Dagsberg Eggeby 11, 60591, NORRKÖPING (”vi”, ”oss”, ”vårt”), värnar om din integritet. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi följer GDPR och annan relevant dataskyddslagstiftning.

Datainsamling
Vi samlar in personuppgifter när du fyller i formulär på vår webbplats, foreningspasen.nu. Dessa uppgifter inkluderar namn, adress, e-post och annan information som behövs för att lägga ordrar och för framtida marknadsföringsinsatser.

Användning av Data
Dina uppgifter används för att hantera ordrar och för marknadsföring. Detta kan innefatta att skicka information och erbjudanden till dig.

Datalagring och Säkerhet
Dina personuppgifter lagras säkert i molnet, skyddade av lösenord och begränsad åtkomst. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Tredjepartsdelning
Vi kan dela dina uppgifter med relevanta marknadsföringsplattformar för att skapa annonser. Vi säkerställer att alla tredjeparter respekterar din dataskyddsrättighet.

Användarnas Rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Kontakta oss på kundservice@foreningspasen.nu för sådana begäranden.

Cookies
Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för marknadsföringsändamål.

Åldersgräns
Vi samarbetar endast med personer som är över 18 år.

Ändringar i Policyn
Denna integritetspolicy kan uppdateras. Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats.

Rättslig Grund
Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av samtycke och för att fullgöra avtal med dig, samt för att uppfylla våra juridiska förpliktelser.